spot_img

Kako prepoznati osobne temeljne vrijednosti?

Toliko nas želi nešto promijeniti u svojem životu, ali ne uspijevamo spoznati od kuda krenuti. Potrudimo li se promijeniti samo jedan element vlastitog sustava moguće je da nas neke situacije više neće smetati, neka pitanja više nećemo postavljati, a neka vjerovanja više jednostavno nećemo prihvaćati.

Kako se pokrenuti?

Dakle, krećemo tako da umjesto da naređujemo sebi kako se trebamo osjećati zbog ponašanja koja proizlaze iz straha, mogli bismo usvojiti važnije vjerovanje koje govori da smo mi sami izvor svojih emocionalnih stanja. Zato je bitno osvijestiti da nitko i ništa ne može mijenjati naše osjećaje, samo mi to možemo. Promatranjem vlastitog ponašanja možemo primijetiti kada i kako smo reagirali na nešto, a potom osvijestiti da smo sposobni u slijedećem trenutku promijeniti reakciju na ponovni poticaj. Povjerujemo li u to s potpunom sigurnošću, primijetiti ćemo da tako možemo ukloniti ne samo naš strah od neprihvaćanja, već i neke druge osjećaje gnjeva, frustracije ili pak vlastite nesposobnosti. Znači da promjena našeg ponašanja može zahuktati kompletni transformacijski proces mijenjajući ostale elemente sustava i pokrenuti moćnu silu kojom možemo oblikovati vlastitu sudbinu. 

Emocije su vaši prijatelji, savjetnici, treneri koji vas mogu dovesti do najviših vrhunaca ili vas mogu baciti u provaliju. Emocije mogu biti signali za djelovanje kojim ostvarujete bolji život. Ali ako ne reagirate ili izbjegavate taj osobi kompas vašeg sustava možete propustiti važne poruke koje vam one otkrivaju. A zanemarivanje poruka može dovesti do emocionalne krize. Zato je velika važnost zamjećivanja svake emocije. »Čiste su emocije koje vas jačaju i uzdižu, nečista je ona emocija koja zahvaća samo jedan dio vašeg bića i tako vas izobličuje.« /Rainer Maria Rilke

Ako tako promatramo svoje reakcije možemo lako zapaziti koje emocije dominiraju kao i koja ponašanja treba promijeniti kako bi se osjećali ojačano i moćno. Sigurno nikuda nećemo dospjeti u vanjskom svijetu ako ne napredujemo u svom unutarnjem svijetu. Svi mi posjedujemo savršeni unutarnji sustav djelovanja koji nam omogućuje da odredimo što nam znače događaji oko nas kao i što moramo poduzeti unutar sebe kako bi uspješno plovili u svakoj životnoj situaciji.   

Vlastito prepoznavanje

Analiziranjem vlastitog glavnog sustava djelovanja možemo uočiti i bitne elemente ljudskog ponašanja u okruženju. Kombinacija i posloženost tih elemenata kao i način na koji koristimo te elemente jeste ono što nas čini jedinstvenima. Jedinstvenost nas usmjerava prema spoznaji i prihvaćanju različitosti. Ali ako smo pak previše usmjereni na izvanjsku analizu okruženja gubimo osobnu ravnotežu i povezanost. Zanimljivo je da smo u toku dana ipak prečesto zauzeti izvanjskim stvarima.

prepoznavanje osobnih vrijednosti 1

Zbog toga mnogi od nas ne razumiju što dobivamo kroz posjedovanje svojih osobnih znanja i unutarnjih moć. One mogu upravljati vlastitim procjenama nekih situacija koje nam se događaju u životu. Moguće je da je sustav procjene neke situacije sila koja može nadzirati naše raspoloženje i ono kako se ponašamo u svakom trenutku svoga života. Ipak čovjek nije ponašanje. 

Ljudsko se ponašanje odlikuje specifičnim znakovima koji jasno govore o kome ili o čemu se radi. Ono je vrlo raznoliko odnosno specifično i osobno, ali na koncu se svodi na neke obrasce sastavljene od specifičnih ključnih elemenata. Zato je toliko uočljivo zbog čega neki ljudi čine ono što čine. 

Prvi element našeg sustava jako naglašava važnost naše mentalne i emocionalne ravnoteže. Ona utječe na sve elemente našeg sustava, a posebno na prosudbu situacije u kojoj smo se zatekli. Kada smo uplašeni i osjećamo se napadnuto i nezaštićeno takvo stanje značit će nešto posve drugo od slučaja kada se nalazimo u stanju uzbuđenja ili iščekivanja. Zato, da bi naše procjene bile moćne i uspješne bitno je pobrinuti se da odluke donosimo kada smo u iznimno uravnoteženom i plodnom emocionalnom stanju uma, a ne u stanju straha i borbe za opstanak. 

Drugi element su pitanja koja postavljamo. Pitanjima sakupljamo bitne informacije na osnovu kojih smirenije donosimo procjenu situacije i »znanstvenije« odlučujemo o daljnjem djelovanju. Na naše odluke snažno utječu specifična pitanja koja postavljamo. Neka su općenita i mogu nam pomoći u različitim nejasnim situacijama. Ustvari, na sve što se dogodi u vašem životu, vaš mozak reagira pitanjem: »Što se događa? Što znači ova situacija? Znači li ona bol ili ugodu? ili pak Što mogu ovoga trena učiniti kako bi izbjegla, smanjila ili uklonila bol i doživjela ugodu?« Najčešći je to nutarnji dijalog koji nam može umnogome pripomoći, ali isto tako nas može skrenuti s puta koji je dobar za nas. Pitanja koja si postavljate u odlučujućim situacijama igraju važnu ulogu u procesu donošenja određenih procjena i odluka.  

Treći ne manje bitan element koji utječe na vašu procjenu situacije u kojoj se nalazite je vaš sustav vrijednosti. Svatko je od nas u svom životu naučio vrijednost određenih emocija u odnosu na druge. Naravno da se svatko od nas želi osjećati ugodno i nastojimo izbjegavati bol i loše raspoloženje. Naš sustav vrijednosti omogućuje nam otkrivanje onoga što donosi bol i onoga što donosi ugodu. Moramo biti svjesni da će vrijednosti koje odaberemo oblikovati svaku odluku koju donosimo u životu. Vrijednosti kojima se nastojimo približiti su emocionalna stanja ugode: ljubav, suosjećanje, radost i uzbuđenje i emocionalna stanja boli koja nastojimo izbjegavati ili se od njih udaljiti su: potištenost, frustracije, ljutnja, posramljenost. A o tome kako balansiramo ta emocionalna stanja ovisi smjer našega života. 

Četvrti element našeg sustava su vjerovanja. Vjerovanja stvaramo od samog početka našeg života, često ovisno o okruženju u kojem rastemo. Globalna vjerovanja daju nam osjećaj sigurnosti o tome kao se trebamo osjećati i što trebamo očekivati od sebe, od života i od drugih ljudi. Naša pak, osobna pravila su uvjerenja što se treba dogoditi da bismo se osjećali sigurno i zaštićeno. Naša globalna i osobna vjerovanja određuju naša očekivanja, a sile tih moćnih vjerovanja zajedno određuju kada ćemo si priuštiti iskustvo boli ili ugode i zbog toga su toliko bitna za proces procjene i odluke koju ćemo donijeti.

Peti element su iskustva koja smo proživjeli, a koja su arhivirana u našem umu. Tamo se nalazi sve što smo iskusili u vlastitom životu, a vjerujem i sve ono što smo ikada zamislili. Ta iskustva stvaraju oblike s kojima nadograđujemo svoja vjerovanja i oblikujemo vrijednosti na osnovu čega onda donosimo svoje odluke. Ipak: »Ljudi su mudri proporcionalno svojoj sposobnosti za iskustvo, a ne svojem iskustvu.« /George Bernard Shaw/       

Pronaći vlastitu vrijednost 

Naše vrijednosti, kakve god bile, vode nas našoj konačnoj sudbini. A propuštanje inteligentne upotrebe našeg vlastitog unutarnjeg kompasa dovodi do razočarenja, nemira i osjećaja beznađa. Dok život u skladu sa svojim vrijednostima nudi nevjerojatnu moć, osjećaj sigurnosti, unutrašnji mir i slobodu. Najveća tragedija u životima većine ljudi je što: »mnogi ljudi znaju što žele imati, ali nemaju pojma o tome što žele biti«. /Antony Robbins/

Zato možemo zaključiti da u svojim osobnim i profesionalnim životima, jednako kao i u globalnim razmjerima, moramo biti sigurni u to što je najvažnije u našim životima. Iza toga jasno odlučiti da ćemo živjeti u skladu s tim vrijednostima bez obzira na to što se dogodilo. Nema odustajanja bez obzira hoće li nas okruženje nagraditi zbog toga što živimo u skladu sa svojim načelima ili ne. Po svojim načelima trebamo živjeti bez obzira pruža li nam netko potporu koja nam je potrebna. Ustvari, dugoročnu sreću možemo ostvariti jedino kada živimo prema svojim najvećim vrijednostima, naravno, ako to uistinu smatramo suštinom svoga života.  

 »Svaki puta kada se rodi nova vrijednost, postojanje preuzima novo značenje; svaki puta kada neka vrijednost umre, nestaje i jedan dio toga značenja.« /Joseph Wood Krutch/

Tekst: Višnja Lončarić

popularno