Žene lideri i žensko liderstvo: Zašto su žene dobri lideri?

U proteklih nekoliko desetljeća primjetan je porast broja žena na liderskim pozicijama, iako se on može smatrati prilično neujednačenim. Žene su preuzele vodstvo velikih i utjecajnih kompanija (GM, IBM, Lockheed Martin) i globalnih institucija (MMF, Svjetska banka, Europska banka). Žene su i izvršne direktorice trideset sedam kompanija sa liste Fortune 500, ali i liderice devetnaest država.

Razlozi za žensko liderstvo

Žensko liderstvo više nije samo tema znanstvenih radova već bitan dio javnog diskursa i fenomen kojem se poklanja sve više pažnje. 

Izlazeći iz mitološkog okvira u kojem je bio zarobljen godinama, pojam ženskog liderstva inicijalno asocira na desetljećima dugu frustraciju žena zbog nemogućnosti profesionalnog napredovanja, kao i nedovoljno prilika da se glas žena čuje na mjestima gdje se donose strateške odluke.

Početak dvadeset prvog stoljeća predstavlja prekretnicu koju su žene širom svijeta prepoznale kao priliku da ojačaju svoj položaj i izbore se sa sumnjom u njihovu sposobnost vođenja. Takva situacija dovela je do toga da mnoge žene počnu intenzivnije da se bave onim što mogu da ponude kao lideri, kao i načinima na koji njihov osobni uspjeh može doprinijeti njihovim organizacijama.

Uvažavanje ovih trendova i način na koji oni potpomažu evoluciju žena kao lidera organizacijama može pomoći da se lakše nose sa krizom vezanom za koronavirus. Pandemija COVID-19 je promjenljivo globalno tržište, kao i organizacije i lidere, učinila ranjivim i prisilila mnoge od nas da promijenimo način na koji živimo, radimo, komuniciramo i pravimo planove za budućnost, koja je daleko neizvjesnija nego što smo mislili.

Suočene sa fenomenom staklene litice (glass cliff), žene se često nalaze u situaciji da im se nudi unaprijeđenje u trenucima kada se organizacija suočava s krizom u kojoj se pretpostavlja katastrofalni ishod. Istraživanja pokazuju da se žensko liderstvo često dovodi u vezu sa poslovnim neuspjehom i da muškarci oklijevaju da preuzmu odgovornost kada takav ishod naslute, te se žene lideri pozivaju da preuzmu kormilo.

Iskustvo pokazuje da neuspjesi imaju manji utjecaj na karijeru i uspon muškaraca na liderske pozicije. Kada su u pitanju lider žene u biznisu, često se događa da budu „kažnjene“ već nakon prvog neuspjeha. Kako učimo da živimo sa krizom, posljedice ovih promjena će neizbježno utjecati na to što se očekuje od lidera, što će imati i dalekosežne posljedice po žene.

Zbog svega navedenog, neophodno je da žene lideri dobiju podršku da artikuliraju i djeluju u skladu sa svojim kompetencijama i vještinama, kao i da se fokusiraju na prevladavanje prepreka u stvaranju željene karijere. To se odnosi i na način na koji žene doživljavaju sebe kao potencijalne lidere.

PROČITAJ JOŠ: Stakleni strop i staklena litica za žene u biznisu

Žene lideri i održivi razvoj

U proteklim desetljećima žene su postale daleko sigurnije u to što mogu napraviti da doprinesu svojim organizacijama. Više se oslanjaju na žensku solidarnost i podršku i otvorenije su za angažiranje muškaraca kao suradnika. Sve ovo predstavlja prekretnicu u preuzimanju ključnih pozicija, ali i mogućnosti žena lidera da sudjeluju u donošenju odluka od značaja za širu zajednicu.

Iako postoje brojni dokazi da žene posjeduju vještine i kompetencije potrebne za vođenje, nekima i dalje nedostaje samopouzdanje koje karakterizira uspješne muškarce, zbog čega su često nesigurnije u pregovorima za unapređenje ili povećanje plaće.

U posljednja dva desetljeća svjedoci smo povećanog samopouzdanja žena koje postaju svjesne svojih kapaciteta za strateški uvid i viziju, mjesta koja su ranije bila rezervirana samo za muškarce. Upravo su samopouzdanje i asertivnost ono što ženama pomaže da zauzmu upravljačke pozicije i što pravi vezu žena lidera i održivog razvoja. 

U svojim nastojanjima da sudjeluju u donošenju odluka od značaja za njihove organizacije, žene su se ranije previše oslanjale na svoje resurse, smatrajući da će traženje pomoći ili podrške nekako umanjiti činjenicu da su naporno radile da bi bile promatrane kao lideri, a ne kao žene ili žene lidera.

Nasuprot tome, žene lideri današnjice prepoznate su kao vrijednost vrhunskim organizacijama danas. Onima koje od lidera traže odlučnost, ali i sposobnost da grade i njeguju odnose među članovima tima, surađuju i aktivno slušaju, komuniciraju direktno na više nivoa i motiviraju sve članove tima.

Dosadašnja istraživanja su pokazala da diversifikacija u timovima doprinosi efikasnijem donošenju odluka, što je dovelo i do snažnije podrške uključenosti žena u procese odlučivanja, kao i ženskom poduzetništvu.

Žene lideri i one koje to žele biti sve više podržavaju druge žene, povećavaju njihovu vidljivost, reputaciju i ulogu u procesima od značaja za organizaciju. Kao rezultat toga, žene su postale otvorenije za suradnju i aktivno sudjeluju u unapređivanju karijera drugih žena.

Solidarnost među ženama potiče mnoge od njih da se u svom poslu oslanjaju i na muške suradnike jer prepoznaju da ne moraju sve raditi same. Nasuprot široko rasprostranjenoj predrasudi da muškarci ne prihvaćaju rado biti mentori ženama, situacija se i na ovom planu mijenja, pa sve više muškaraca sudjeluje u programima kroz koje se razvija žensko liderstvo i žensko poduzetništvo.

Na ovaj način, organizacije u kojima su prisutne unutarnje prepreke u vodstvu s kojima se žene suočavaju uspijevaju prepoznati da su žene neophodan dio svake organizacije. Zbog toga je i podrška za žene lidere, kao i osnaživanje ženskog poduzetništva od izuzetnog značaja za učeće u organizacije današnjice.

PROČITAJ JOŠ: Kako biti uspješan lider u kriznim vremenima?

Zašto su žene dobri lideri?

 • Dobro balansiraju posao i privatni život
 • Odlične su u aktivnom slušanju
 • Pokazuju visok nivo empatije
 • Njeguju svoje timove
 • Fokusirane su na timski rad
 • Motivirane su izazovima
 • Odlični su komunikatori
 • Dobro se nose s kriznim situacijama
 • Znaju kako da pretvore velike ideje u konkretne akcije i rezultate
 • Izvježbano preuzimaju različite uloge
 • Imaju visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju
 • Fleksibilne su
 • Vode osobnim primjerom
 • Ustrajavaju usprkos otporu okoline

Današnje organizacije ne mogu sebi priuštiti da ignoriraju veliki potencijal žena i očekuju da budu konkurentne na globalnom tržištu. S druge strane, organizacije ne bi trebalo ni da uvode rodnu raznolikost zato što je takav trend, već zato što shvaćaju da žene u organizaciju donose različite vještine, perspektive i kulturološke uvide koji mogu dovesti do efikasnih rješenja za samu organizaciju.

Naravno da nemaju sve žene iste stilove liderstva, ali dopunjavaju spektar vještina suvremenih lidera autentičnošću, fleksibilnošću, empatijom i emocionalnim prilagođavanjem.

Da bi ovo bilo moguće, potrebno je sistemski raditi na ukidanju negativnih praksi u organizacijama koje žene stavljaju u nepovoljan položaj. Ipak, ovakva promjena ne treba da dovede do situacije u kojoj će se nekompetentnim pojedincima omogućiti napredovanje. Pitanje veće uključenosti žena u procese odlučivanja u organizacijama nije samo rodno ili žensko pitanje već i pitanje poslovne strategije.

Za osnaživanje žena sa visokim potencijalom u nekoj organizaciji, neophodno je da u taj proces budu uključene sve žene – lideri i svi članovi tima. Organizacije koje prihvate neminovnost i benefite ovakvog pristupa svjedoci su promjene kulture koja osnažuje cjelokupni ljudski potencijal organizacije.

Ukoliko želite da vaša organizacija bude uspješna i shvaćate da će više žena na liderskim pozicijama pomoći da se to i dogodi, za vas ovo treba da bude poslovno pitanje. Ukoliko upravljate organizacijom, razmislite o svojoj potencijalnoj pristranosti i načinu na koji tretirate žene, a posebno u odnosu na muškarce. Ukoliko postoji razlika, vrlo je vjerojatno da su žene u vašim organizacijama spriječene da ostvare svoj puni potencijal.

Bilo da ste muški ili ženski lider ili želite to da postanete, postoje brojni načini da se ovaj nesklad umanji ili eliminira. Jedan od efikasnih načina da doprinesete smanjenju nejednakosti je da podržite neku ženu. Potreban im je neko tko će ih bezrezervno podržavati. Potrebna im je sigurnost da neće biti puštene niz vodu ukoliko naprave grešku, ali i da će njihove zasluge i doprinos biti nagrađeni.

Ukoliko to učinite, bit ćete dio promjene koja će godine pred nama učiniti izuzetnim za poslovne žene, žene poduzetnice, žene koje smiju prihvatiti odgovornost, žene koje podržavaju i motiviraju svoje timove i koje im pomažu da se razvijaju.

Koliko ste spremni da se bavite rodnom raznolikošću i osnažite žene sa visokim potencijalom u svojoj organizaciji?

Autor: Jelena Consult, sistemsko-psihodinamski organizacijski konzultant & A-N™ trener

PROČITAJ JOŠ:

Ženska energija: Probudite ženski princip u sebi

NLP tehnika – Nauka o uspjehu

Liderstvo: Kako lideri utječu na uspješnost promjena?

Lider kao coach: Kako potaknuti liderstvo kroz coaching?

Briga o sebi: put do boljeg poznavanja sebe

 

 

popularno